Nieuwsbrief Passend Onderwijs

10-01-2023

In de Nieuwsbrief Passend Onderwijs die deze week is verschenen onder andere aandacht voor:

Terugblik netwerkbijeenkomst swv’s – gemeenten

Opgroeien in armoede: wat doet dat met jongeren en wat kunnen wij doen?

Het aantal kinderen dat in armoede opgroeit was met 1 op de 13 al schrikbarend hoog voor een rijk land als Nederland. En door de inflatie neemt het aantal gezinnen met geldzorgen nog extra toe. Wat doet opgroeien in armoede met kinderen, jongeren en ouders?

Wat zijn de effecten hiervan op hun ontwikkeling en schoolloopbaan? En op sociale contacten? Wat leren we van jongeren en ouders en hoe kunnen we als lokaal netwerk nog beter ondersteuning bieden? Op woensdag 7 december stond dit thema centraal.

Week van Inclusief Onderwijs 2023

Gewoon meedoen!

Van 6 tot en met 10 februari 2023 organiseert het Platform Naar Inclusiever Onderwijs (NIO) de Week van Inclusief Onderwijs.

Speciale aandacht gaat uit naar de werkagenda die in voorbereiding is bij de landelijke overheid – de Routekaart naar inclusief onderwijs – en naar belangrijke thema’s, praktijkvoorbeelden en onderzoek op het gebied van de toegankelijkheid van het onderwijs, sociale integratie/leerlingenparticipatie en bestuurlijke samenwerking van gemeenten en onderwijs bij het werken aan inclusiever onderwijs.

Lees hier de hele Nieuwsbrief Passend Onderwijs online