Nog even over de OV-kaart …

26-01-2024

die dus voorlopig alleen voor Pro-Entree leerlingen geregeld is.

Vorige week stond voor het praktijkonderwijs grotendeels in het teken van het debat over de OV-kaart voor leerlingen van het praktijkonderwijs die stage lopen. Bij stemmingen deze week werd het amendement van Lisa Westerveld en collega’s aangenomen. 

Uiteraard zijn we als Sectorraad Praktijkonderwijs hier erg blij mee. Maar we hebben ook al direct laten weten dat dit niet voor alle leerlingen geldt, maar enkel voor de leerlingen die via het Entree-onderwijs stage lopen.

Persbericht

Nicole Teeuwen in ons persbericht: “Voor een klein groepje leerlingen in het praktijkonderwijs lijkt de OV kaart nu geregeld. Er moet nu een oplossing komen voor alle bovenbouwleerlingen die stage lopen. Wij hopen dat het ministerie van onderwijs, de Tweede Kamer of een nieuw kabinet ook voor de groep die de reis naar de stage nog steeds zelf moet betalen, snel met goed nieuws komt.” 

Helaas is dit deel van onze boodschap vorige week grotendeels gesneuveld in de euforie over de OV-kaart voor Entree-leerlingen die stage lopen. 

De Brug in Zaltbommel

Gelukkig kwam dit punt deze week nog wel een paar keer in de publiciteit. In de Brabantse AD-kranten stond een artikel over de OV-kaart waarin in de laatste alinea de tweespalt werd benoemd

In de Tweede Kamer tekende zich vorige week een meerderheid af om de ov-studentenkaart in het praktijkonderwijs versneld in te voeren. ,,Dat is goed nieuws”, reageert Hans van Gent, directeur van praktijkschool De Brug in Zaltbommel. ,,Maar helaas niet voor al onze leerlingen. Alleen degenen die bij ons een entreeopleiding volgen, en dus kunnen doorstromen naar het mbo, krijgen een ov-kaart.”

,,Maar onze andere leerlingen lopen ook stage. Het praktijkonderwijs is bedoeld voor kinderen die sterk zijn in praktische vakken en dan is het lopen van stages cruciaal. In de bovenbouw gaat het om drie of vier dagen per week. De reiskosten kunnen dan behoorlijk oplopen.”

Column in Trouw

‘Ook onderwijsspecialist Sofie van de Waart schreef in haar column in dagblad Trouw over deze ongelijkheid.

“Toenmalig minister Wiersma had toegezegd een ov-kaart voor deze groep te regelen. Daar wordt aan gewerkt, maar helaas niet voor alle praktijkleerlingen. De entreeleerlingen vormen namelijk niet de grootste groep praktijkstagiairs. De meeste praktijkleerlingen worden niet voorbereid op het mbo, maar op de arbeidsmarkt.

Onbegrijpelijk en onrechtvaardig

Voor hen wordt nog niets geregeld. Ik vind dat onbegrijpelijk én onrechtvaardig. Dit zijn de allerkwetsbaarste leerlingen die naar reguliere middelbare scholen gaan, en zij komen vaak uit gezinnen die het niet breed hebben. Er zitten leerlingen bij die altijd in een beschermde omgeving zullen moeten functioneren. Een IQ van 55 geeft immers een ander toekomstperspectief dan een IQ van 80′