NPO: Blijvende zorgen over motivatie leerlingen, lerarentekort en werkdruk

15-06-2023

Een ruime meerderheid (in het vo 74%) van de schoolleiders is tevreden over de mate waarin het lukt om de plannen in het kader van het Nationaal Programma Onderwijs (NPO) uit te voeren.

Dat blijkt uit de vierde voortgangsrapportage. Toch blijft het lerarentekort een obstakel bij de uitvoering van het programma. In het vo kostte het 51% van de schoolleiders veel of zelfs zeer veel moeite om voldoende personeel te vinden voor de uitvoering van interventies. Daarnaast blijven de zorgen over motivatieproblemen bij leerlingen groot.

Lees het artikel op VO-raad.nl