Onaangekondigd toezicht van Onderwijsinspectie

15-12-2023

De Inspectie van het Onderwijs voert een verkenning uit naar de werking van onaangekondigd toezicht. De verkenning bestaat onder meer uit een pilot waarin de Inspectie een kleine groep scholen onaangekondigd bezoekt en de betrokkenen van de school en de inspecteurs achteraf interviewt over hun ervaring.

De Inspectie wil ook graag breder horen hoe het onderwijsveld aankijkt tegen onaangekondigd toezicht. Hiervoor leggen ze enkele vragen en stellingen voor. Het invullen van de volledige vragenlijst kost ongeveer 5 minuten.

U kunt de vragenlijst volledig anoniem invullen. Wel wordt gevraagd om aan te geven in welke onderwijssector u werkt en wat uw functie is. Op die manier kan de Inspectie achterhalen of bestuurders op bepaalde punten anders denken dan bijvoorbeeld leerkrachten en docenten, en of er verschillen zijn tussen onderwijssectoren.