Gezonde levensstijl 1,7 miljoen euro

23-03-2023

Het project Healthy LIFestyle for low liTerate teenagers (LIFTS) richt zich op het stimuleren van een duurzaam gezonde leefstijl bij laaggeletterde jongeren in het praktijkonderwijs met behulp van toegankelijke en aantrekkelijke technologieën zoals games.

Kirsten Verkooijen, projectleider en universitair hoofddocent Gezondheid & Maatschappij: “Met dit project willen we bijdragen aan een gezonde toekomst voor deze jongeren en hun sociale omgeving.

Door effectief gebruik te maken van innovatieve gezondheidstechnologie die aansluit bij de behoeften, wensen en belevingswereld van deze jongeren.”

Living labs

Het projectteam richt vier proeftuinen (living labs) in rondom vier Praktijkscholen. Verkooijen: “We richten ons daarbij op twee pijlers: Hoe kunnen we deze jongeren en hun ouders optimaal betrekken?

En welke technologieën helpen hen bij het maken van gezonde keuzes? Denk bijvoorbeeld aan gezondheidsapps die gepersonaliseerde feedback geven in de vorm van een game.” 

Er doen vier praktijkscholen mee aan deze pilot:

  • Het Streek in Ede
  • Pro College Nijmegen
  • Kranenburg praktijkonderwijs Utrecht
  • De Baanbreker in Ijsselstein

Lees hier meer over LIFTS.