Onderzoekskader van Inspectie is geactualiseerd

13-07-2023

Het onderzoekskader van de Inspectie is geactualiseerd met ingang van 1 augustus 2023.

Een onderdeel hiervan zijn de nieuwe kaders voor de basisvaardigheden. Vanuit de sectorraad is de inspectie dringend geadviseerd om de essentie van het praktijkonderwijs, ontwikkelingsgericht onderwijs waarin elke leerling toe kan werken naar een passend uitstroomperspectief, in tact te laten.

Aan het advies is gehoor gegeven, er zijn geen grote veranderingen aangebracht in het waarderingskader praktijkonderwijs. Wel worden een aantal zaken net iets anders benoemd. Een toelichting daarop vind je in de bijlage.

Download hier het bijgestelde onderzoekskader 2021 – versie 2023