Opbrengsten klankbordgroep uitstroommonitor en ProZO! ’23

01-06-2023

De sectorraad organiseert jaarlijks een klankbordgroep bijeenkomst rondom de instrumenten uitstroommonitor en ProZO! Lees in de bijlage de bevindingen van deze klankbordgroep.

De klankbordgroep bestaat uit gebruikers van een of beide systemen, afkomstig uit het merendeel van de regio‚Äôs. Doelstellingen van de bijeenkomst zijn: het gebruik van beide systemen evalueren en nagaan welke verbeteringen doorgevoerd kunnen worden met het oog op het volgende schooljaar (nu 2023-2024). 

Zelf deelnemen aan de klankbordgroep

De klankbordgroep vergadert jaarlijks eenmaal in het voorjaar. Deze bijeenkomsten vinden digitaal plaats en de eerstvolgende bijeenkomst zal plaatsvinden in februari/maart 2024. Als u wil meedenken over de doorontwikkeling van ProZO! en/of de uitstroommonitor dan nodigen we u van harte uit om hieraan deel te nemen. U kunt uw deelname doorgegeven via dennis@oqadvies.nl. Ook kunt u bij dit mailadres terecht als u vragen heeft over deze bijeenkomst. 

Vragen?

Mocht de inhoud van dit document vragen oproepen dan kunt u contact opnemen via helpdesk@praktijkonderwijs.nlof bellen naar 06-12308818.