De relatie tussen gezondheid en onderwijs

23-05-2024

Gezondheid is als term tegelijkertijd eenvoudig en complex. Iedereen begrijpt wat eronder wordt verstaan, als overkoepelend voor een enorme complexiteit die daaronder schuilgaat.

Ditzelfde geldt ook voor onderwijs. Iedereen weet wat onderwijs is, terwijl het stelsel van onderwijs en de prestaties van leerlingen aanleiding zijn tot de meest verhitte discussies en debatten.

Dat er een onlosmakelijke relatie bestaat tussen gezondheid en onderwijs is onder wetenschappers bekend. Maar hoezeer deze relatie bepalend is in de levensloop van mensen is minder bekend. Toch zou iedereen die voorstander is van het tegengaan van gezondheidsverschillen zich hierin moeten verdiepen. De relatie tussen onderwijssucces en een langere gezondheid is aangetoond. Omgekeerd geldt echter hetzelfde: uitval van onderwijs gaat gepaard met een grotere kans op gezondheidsproblemen en vroeg sterfte. Dit gegeven is minder onderzocht en ook minder bekend.

Lees verder

Een samenvatting van het rapport is als bijlage toegevoegd

Download hier het gehele rapport