Pilot pro/vmbo-onderbouwklassen mogelijk met 2 jaar verlengd

04-04-2024

In het schooljaar 2019-2020 zijn 29 klassen gestart met een pilot waarin gemengde onderbouwklassen worden aangeboden voor het praktijkonderwijs (pro) en vmbo. Binnenkort loopt deze pilot ten einde. Maar er zijn plannen voor een verlenging van de regeling met twee jaar.

Met de pilot pro/vmbo worden in deze scholencombinaties gemengde onderbouwklassen aangeboden voor het praktijkonderwijs (pro) en vmbo. Leerlingen worden in deze klassen voorbereid op de bovenbouw van het vmbo. Het doel van de pilot is om leerlingen betere kansen te geven onderwijs te volgen dat bij ze past. 

Doel van de pilot

Een deel van de leerlingen bevindt zich bij de start van het voortgezet onderwijs op de grens tussen pro en vmbo. Het is dan niet altijd duidelijk waar een leerling beter op zijn of haar plaats is. Het doel van deze pilot is om scholen meer mogelijkheden tot maatwerk te geven voor deze groep leerlingen.

Momenteel wordt er gewerkt aan een verlenging van de pilot met twee jaar. Het eindrapport van SEO verschijnt binnenkort. Daarna wordt gekeken hoe verder te gaan naar aanleiding van de uitkomsten van de pilot. De gedachte achter de verlenging met twee jaar is dat het genoeg tijd geeft om, indien nodig, wijzigingen in wet en regelgeving door te voeren.