PISA 2022 – Leesvaardigheid gaat achteruit

07-12-2023

Nederlandse scholieren van 15 jaar scoren slecht op het gebied van lezen en het niveau is ook nog eens hard achteruitgegaan ten opzichte van een paar jaar geleden.

Dat blijkt uit het internationale trendonderzoek PISA (Programme for International Student Assessment), waarbij onderzoekers van de Organisatie voor Economische Samenwerking in Ontwikkeling (OESO) elke drie of vier jaar de vaardigheden van 15-jarigen wereldwijd meten. Op wiskunde en natuurwetenschappen scoren Nederlandse kinderen beter dan op lezen, maar ook op die gebieden zijn ze flink achteruitgegaan.

Het lezen gaat het slechtst. PISA kent zes niveaus voor leesvaardigheid, waarbij niveau 1 het laagste niveau is. Om goed te kunnen functioneren op school en in de maatschappij moeten leerlingen volgens PISA niveau 2 hebben. Een derde van de Nederlandse 15-jarigen haalt dat niet en loopt volgens PISA zelfs het risico laaggeletterd het onderwijs te verlaten.

Het aantal leerlingen in Nederland dat niet verder komt dan niveau 1 is gegroeid. In 2018 was het een kwart van de leerlingen en nu dus een derde.

Bekijk hier het rapport Resultaten Pisa 2022 in vogelvlucht en de weergave als infographic

Lees hier de brief van minister Paul aan de Tweede Kamer