Postion paper Praktijkonderwijs

21-12-2023

Alle kamerleden in de commissies OCW en SZW hebben afgelopen week de Position paper Praktijkonderwijs van de Sectorraad ontvangen. Hieronder de begeleidende tekst. De Position paper vind je in de bijlage.

“Graag willen wij in de komende periode nader met u kennismaken. Wij begrijpen natuurlijk dat de komende periode enorm druk zal zijn. Toch willen wij u graag kennis laten maken met de sector middels dit document. We hopen dat u tijd kunt vinden om dit voor onze leerlingen belangrijke document te lezen.

Praktijkonderwijs is weliswaar op het eerste gezicht geen grote sector met bijna 29.000 leerlingen in het regulier voortgezet onderwijs, maar het is wel een belangrijke sector. In het praktijkonderwijs worden namelijk de vakmensen van de toekomst opgeleid. Goed onderwijs en goede begeleiding naar de arbeidsmarkt maken dat deze leerlingen volwaardig kunnen bijdragen aan de samenleving. Investeren in deze vorm van regulier onderwijs in aandacht en met goede wet- en regelgeving is cruciaal voor de toekomst van deze jongeren en is bepalend voor de bijdrage die zij zelf kunnen leveren aan bijvoorbeeld de arbeidsmarkt.

Als Tweede Kamerlid heeft u daar een cruciale rol in. Veel is, ook voor hen, al goed geregeld, maar er ligt ook nog het nodige dat in goede wet- en regelgeving voor deze jongeren moet worden vervat. Dat is een grote uitdaging voor de komende jaren. Wij hopen dat bijgaand document daar enig inzicht in verschaft. Graag spreken wij u hierover in het komende jaar.

Voor nu wensen wij u goede feestdagen en een mooi begin van 2024.”