Praktijkonderwijs blij met steun Tweede Kamer

19-01-2024

persbericht – 18 januari 2024
De Sectorraad Praktijkonderwijs is verheugd dat er vanaf dit jaar een vergoeding komt voor de reiskosten van leerlingen in het praktijkonderwijs die een opleiding op mbo-niveau volgen. De Sectorraad hoopt dat de rest van de bovenbouwleerlingen in het praktijkonderwijs ook snel een OV kaart krijgen. 

Burgerschap in de praktijk

Ongeveer duizend leerlingen in het praktijkonderwijs volgen een zogenoemde entreeopleiding, een opleiding op mbo-niveau. Deze leerlingen zouden pas in 2026 een OV-kaart krijgen, maar gelukkig komt er een overbruggingsregeling voor 2024 en 2025. Een amendement van Tweede Kamerlid Lisa Westerveld van GroenLinks/PvdA om dit te regelen, is mede ondertekend door VVD, NSC, BBB, SP, Denk en PvdD en heeft daarmee voldoende steun. 

Nicole Teeuwen, voorzitter van de Sectorraad: ‘Zo’n 150 scholieren kregen gister een praktijkles burgerschap. Zij voerden actie in Den Haag met spandoeken en volgden daarna de behandeling van de onderwijsbegroting in de Tweede Kamer vanaf de publieke tribune. En er waren al de hele week acties van leerlingen en medewerkers in het hele land. Ik vind het geweldig dat deze leerlingen hebben ervaren dat het zin heeft om je stem te laten horen.’ 

OV kaart voor bovenbouw 

In Nederland zitten 30.000 scholieren op een praktijkschool. In de bovenbouw (klas 4 en 5) lopen zij drie of vier dagen per week stage. Omdat het praktijkonderwijs formeel voortgezet onderwijs is, hebben de praktijkschoolleerlingen niet automatisch recht op een OV-kaart en moeten het buskaartje naar de stageplek zelf betalen. 

Teeuwen: ‘Voor een klein groepje leerlingen in het praktijkonderwijs lijkt de OV kaart nu geregeld. Er moet nu een oplossing komen voor alle bovenbouwleerlingen die stage lopen. Wij hopen dat het ministerie van onderwijs, de Tweede Kamer of een nieuw kabinet ook voor de groep die de reis naar de stage nog steeds zelf moet betalen, snel met goed nieuws komt.’