Pro- jouw route naar succes

27-01-2023

Binnen de arbeidsmarktregio Utrecht is een folder over het praktijkonderwijs gemaakt. Praktijkonderwijs – jouw route naar succes.

Hiermee wil men duidelijk maken wat het praktijkonderwijs is en meer bekendheid geven over deze vorm van onderwijs. Het is een folder voor het praktijkonderwijs die iedereen kan gebruiken. 

Deze folder kan handig zijn voor iedereen die gebaat is met informatie over het praktijkonderwijs. Daarnaast kan de folder een voorbeeld zijn voor andere praktijkscholen en arbeidsmarktregio’s.

Belangrijk te vermelden is dat iedere school voor praktijkonderwijs op eigen wijze invulling geeft aan de genoemde routes. Voorbeelden met betrekking tot beroepen zijn niet compleet en kunnen per regio verschillen.