Praktijkonderwijs vraagt om maatwerk

15-06-2023

Als er één schoolsoort is waar leerlingen baat hebben bij aandacht voor lezen, is dat het praktijkonderwijs.

Zonder die aandacht is de kans namelijk groot dat ze laaggeletterd worden of blijven. Daarom heeft Stichting Lezen de pilot Lezen in het praktijkonderwijs opgezet, waarbij drie praktijkscholen samen met bibliotheken werken aan leesbevordering.

In de bijgevoegde brochure de eerste ervaringen van de pilotdeelnemers: PRO Drachten, het Dollard College (Winschoten), het Futura College (Woerden) en Biblionet Groningen.