Predicaat Goed & Excellent afgeschaft

25-04-2023

De waardering Goed & Excellent wordt afgeschaft per 1 aug ’23.

Wat gebeurt er met lopende aanvragen?

De inspectie realiseert zich dat dit besluit grote gevolgen heeft voor de afhandeling van aanvragen voor de waardering Goed en die voor het predicaat Excellente School. Om recht te doen aan de inspanningen van scholen en de jury hebben ze daarom besloten dat:

  • aanvragen voor de waardering Goed die voor 1 mei aanstaande zijn ingediend zullen, mits die nog in de onderzoeksplanning van de inspectie zijn in te passen, nog worden afgehandeld door de inspectie in het lopende schooljaar;
  • de laatste uitreiking van het predicaat Excellente School in juni 2023 zal plaatsvinden. De in juni 2023 uitgereikte predicaten zullen tot en met einde schooljaar 2025/2026 geldig blijven. Door in het schooljaar van 2023-2024 geen nieuwe aanvragen te behandelen of toe te kennen, zal het aantal gevoerde certificaten in de loop van 3 jaar afnemen tot 0.
Huidige Excellente scholen

Normaal gesproken is de waardering Goed voorwaardelijk voor het predicaat Excellente School. De waardering Goed kan echter vanaf 1 augustus aanstaande niet meer worden verstrekt.

Ze verbinden daarom de komende periode, waarin de predicaten Excellente School nog geldig zijn, geen consequenties aan het verlopen van de waardering Goed.

Afgezien daarvan blijft gelden dat het predicaat niet houdbaar is wanneer:

  • de onderwijskwaliteit onder de basiskwaliteit zakt (onvoldoende dan wel zeer zwak), en hiermee het fundament voor het predicaat Excellente School weg is.
  • een school met het predicaat fuseert met een andere school, waardoor er een nieuwe school ontstaat.
  • het excellentieprofiel geen stand houdt. 

Meer lezen