Programma Ontwikkelkracht

10-07-2023

Het programma Ontwikkelkracht wordt gefinancierd uit het Nationaal Groeifonds.

Met de middelen uit het fonds wordt de komende 10 jaar op grootschalige wijze geïnvesteerd in het lerend vermogen en de kennisinfrastructuur van het onderwijs.

Uitdaging programma Ontwikkelkracht

‘Wij willen het beste onderwijs voor elke leerling in Nederland’. In het programma Ontwikkelkracht gaan ze die uitdaging aan. Het programma is tot stand gekomen vanuit een brede coalitie van partijen uit het onderwijsveld en de wetenschap om de kwaliteit van het onderwijs in Nederland duurzaam te verbeteren.

Wat gaan ze doen?

Ontwikkelkracht werkt aan 4 pijlers:

 • Onderzoeks- en verbetercultuur
  Ze versterken de onderzoeks- en verbetercultuur op scholen door beproefde verbeteraanpakken aan te bieden. (Groeikracht en Transformatieve School).
 • Kennisdeling
  Ze maken bruikbare kennis en onderzoek makkelijk toegankelijk en beschikbaar voor onderwijsprofessionals (NRO).
 • Onderzoek in co-creatie
  Ze organiseren co-creatielabs waarin op specifieke thema’s onderwijsprofessionals en onderzoekers samen versneld complexe vraagstukken uit de praktijk op gaan lossen (Educationlab).
 • Expertscholen Ontwikkelkracht
  Ze ondersteunen scholen die een evidence-informed werkwijze succesvol toepassen, om hun kennis en kunde met andere scholen te delen. Zo creëren we een netwerk van ambassadeurs en expertleerkrachten, schoolleiders en schoolteams.

Om deelname aan het programma makkelijk, eenvoudig en aantrekkelijk te maken, krijgen scholen hiervoor een tegemoetkoming in de kosten.

Hiervoor komt op 1 juni 2023 de subsidieregeling Ontwikkelkracht voor de eerste scholen beschikbaar. Hiervoor kun je nu al een verkennend gesprek aanvragen via een intakeformulier.

Wil je hier meer over weten? Kijk dan hier of neem dan gerust contact op via: ontwikkelkracht@minocw.nl.