Rapportage Sociale Veiligheid 2021-2022

12-10-2022

Gedurende dit schooljaar hebben 118 scholen en 14509 leerlingen deelgenomen aan de meting sociale veiligheid.

Het aantal deelnemende scholen én leerlingen is nog nooit eerder zo hoog geweest. Een positieve ontwikkeling!

De Sectorraad adviseert u om de landelijke resultaten van de meting sociale veiligheid te vergelijken met de eigen resultaten (https://www.praktijkonderwijs.nl/leden/prozo!, eerst inloggen en dan gaat u naar het onderdeel rapportages).

Bij de vergelijking van de resultaten kan het wellicht ook handig zijn om oog te hebben voor de positieve effecten van de lockdown.

Zo zagen we dat met name in 2020-2021 leerlingen een hogere mate van sociale veiligheid ervaren hebben. Dit zou verklaard kunnen worden door het werken met kleinere klassen, meer aandacht voor elkaar et cetera.

Wellicht levert dit voor uw school gerichte actiepunten op voor het komende schooljaar!