Regeling onderwijskansen voortgezet onderwijs

08-02-2024

Op sommige scholen zitten veel leerlingen die minder goed presteren bijvoorbeeld vanwege de thuissituatie. Terwijl elke leerling gelijke kansen zou moeten krijgen om zich te ontwikkelen. 

Om deze leerlingen te ondersteunen krijgen scholen vanaf 2024 extra geld. Dan treedt de Regeling onderwijskansen voortgezet onderwijs in werking. De regeling vervangt de Regeling leerplusarrangement vo.

Lees hier de regeling zoals die op 1 februari is gepubliceerd.

Onderwijskansen voortgezet onderwijs

Met de regeling wil de overheid middelbare scholen ondersteunen met extra geld. Met dit geld kunnen scholen leerlingen helpen die dat nodig hebben. Het gaat dan om leerlingen die bijvoorbeeld ouders met een laag opleidingsniveau hebben. Of die thuis niet voldoende Nederlands spreken. Veel van deze leerlingen presteren minder goed dan wat zij zouden kunnen als ze voldoende ondersteuning hebben. Scholen met een grote groep van deze leerlingen komen in aanmerking voor de regeling.

Lees hier verder het bericht van OCW 

Rekentool

Vrijdag 9 februari gaat er vanuit OCW een nieuwsbericht uit waarin de scholen worden gewezen op deze publicatie en de nieuwe versie van de bijbehorende rekentool. Er is al een rekentool (versie oktober 2023). Bekijk hier de rekentool

In de rekentool kun je per school op basis van brin-nummer opzoeken of en zo ja, hoeveel geld de school in het kader van deze regeling gaat ontvangen. De beschikkingen zullen waarschijnlijk in april verstuurd worden naar de scholen en hebben dan betrekking op kalenderjaar 2024.

De verdeling van de middelen gaat op basis achterstandsscores van de leerlingen op basis van een ingewikkelde berekening van gegevens van het CBS. Landelijk is er een apart budget voor het praktijkonderwijs en vrijwel alle pro-scholen zullen geld ontvangen met deze regeling.