Regeling screenings- en testinstrumenten lwoo/pro

25-05-2023

Jaarlijks publiceert het ministerie van OCW de Regeling Test- en Screeningsinstrumenten voor lwoo/pro. Het doel van de regeling is de toegestane test- en screeninginstrumenten voor de indicatiestelling lwoo en de tlv voor het praktijkonderwijs voor het daaropvolgende schooljaar vast te stellen. 

De Regeling screenings- en testinstrumenten lwoo en pro schooljaar 2023–2024 is via deze pagina te bereiken. Nu bleek deze regeling enkele omissies te bevatten die nu zijn hersteld. Bekijk hiervoor deze pagina.

In onderstaand document vind je een aantal veel gestelde vragen over de regeling. De antwoorden op deze vragen zijn door OCW geformuleerd.