Regeling screenings- en testinstrumenten

05-10-2023

Regeling screenings- en testinstrumenten lwoo en pro schooljaar 2024–2025

Jaarlijks publiceert het ministerie van OCW de Regeling Test- en Screeningsinstrumenten voor lwoo/pro. Het doel van de regeling is de toegestane test- en screeninginstrumenten voor de indicatiestelling lwoo en de tlv voor het praktijkonderwijs voor het daaropvolgende schooljaar vast te stellen. 

De Regeling screenings- en testinstrumenten lwoo en pro schooljaar 2024–2025 is via deze pagina te bereiken.

FAQ

In dit document vind je een aantal veelgestelde vragen over de regeling. De antwoorden op deze vragen zijn door OCW geformuleerd.