Regeling werkdrukmiddelen 2023 gepubliceerd

10-02-2023

Voor 2023 zijn de tarieven per leerling voor de bekostiging van werkdrukmiddelen bekend gemaakt. 

Anders dan in het eerste jaar (2022) waar één tarief per leerling van toepassing was, wordt voor het beroepsgericht onderwijs een hoger bedrag per leerling gehanteerd dan in het algemeen vormend onderwijs.

In het huidige overgangsjaar 2022-2023 kan gebruik gemaakt worden van de keuze om de extra persoonlijk budget-uren, die betrekking hebben op deze werkdrukmiddelen, uit te betalen.

vo-raad.nl/nieuws/regeling-werkdrukmiddelen-2023-gepubliceerd(opent in een nieuwe tab)

Bij de toekenning aan medewerkers van deze individuele werkdrukmiddelen bleek regelmatig dat, voor scholen met leerlingen in het praktijkonderwijs en het derde en vierde leerjaar van de basisberoepsgerichte en kaderberoepsgerichte leerweg van het vbo, de bekostiging niet toereikend was om de kosten te dekken.

Bekijk de gepubliceerde regeling

Lees verder op site VO-raad