Regiobijeenkomsten herijking sturing funderend onderwijs

21-12-2023

Wil je met OCW praten over dilemma’s rondom sturing, zeggenschap, bekostiging of arbeidsvoorwaardenvorming in het funderend onderwijs?

En ben je een leraar, onderwijsondersteuner, lid van de (gemeenschappelijk) medezeggenschapsraad, schoolleider, ouder, bestuurder of lid van het interne toezicht? Dan ben je van harte welkom bij een van de regiobijeenkomsten die eind januari 2024 worden georganiseerd in het kader van de herijking van de sturing. Ook leerlingen zijn van harte welkom om mee te praten.

Wat houdt de herijking in?

In de kabinetsreactie op het Interdepartementaal Beleidsonderzoek “Koersen op kwaliteit en kansengelijkheid” is aangekondigd dat OCW een herijking gaat doen van de sturing in het funderend onderwijs. Binnen deze herijking kijken we naar vragen zoals:

  1. Vanuit welke sturingsgedachte stuurt OCW het onderwijs aan? Hoe voorschrijvend moet de overheid daarin zijn?
  2. Wie moet er allemaal binnen de school meebeslissen over de keuzes die worden gemaakt en wat is daarvoor nodig?
  3. Hoe zorgen we ervoor dat onderwijsgeld goed besteed wordt en dat voor iedereen duidelijk is welke keuze worden gemaakt? 
  4. Wat kunnen we verbeteren aan de manier waarop de arbeidsvoorwaarden nu worden vastgesteld?
Wat houden de regiobijeenkomsten in?

Omdat ervaringen en ideeën vanuit het onderwijsveld hier erg belangrijk bij zijn, organiseert OCW in januari vier bijeenkomsten waarbij wij samen met u van gedachten willen wisselen over deze vragen. Er zullen drie fysieke bijeenkomsten zijn en 1 digitale bijeenkomst. De bijeenkomsten zijn op de volgende data:

  • 25 januari     16:00 – 20:00 in Zwolle, inloop vanaf 15:30 (fysiek)
  • 29 januari     16:00 – 20:00 in Eindhoven, inloop vanaf 15:30 (fysiek)
  • 30 januari     16:00 – 20:00 in Rotterdam, inloop vanaf 15:30 (fysiek)
  • 31 januari     19:00 – 21:00 (digitaal via Teams)

Tijdens de fysieke bijeenkomsten zal er ook een maaltijd verzorgd worden.

OCW hecht grote waarde aan uw input en wil u daarom graag uitnodigen om op één van de opgegeven data samen met ons van gedachten te wisselen.

Meld u aan via deze link en wij hopen u te ontmoeten tijdens een van de bijeenkomsten!