Regiobijeenkomsten landelijke norm basisondersteuning 

12-01-2024

Ieder kind heeft recht op goed, passend onderwijs. Scholen bieden daarom ondersteuning aan leerlingen die dit nodig hebben. Denk bijvoorbeeld aan leerlingen met leesproblemen en dyslexie, hoogbegaafdheid en leergedrag.

Met de invoering van passend onderwijs hebben samenwerkingsverbanden de vrijheid gekregen om zelf te definiëren wat er onder de basisondersteuning valt. Dit kan voor grote regionale verschillen zorgen. Een landelijke norm voor basisondersteuning is helpend zodat ouders, leerlingen en leraren weten waar zij op kunnen rekenen.

Basisondersteuning

Deze norm beschrijft welke basisondersteuning elke schoollocatie moet bieden en wat leerlingen en ouders van een school mogen verwachten. De norm sluit aan bij wat de meeste scholen nu al aanbieden aan basisondersteuning. Met als doel dat alle kinderen in Nederland uit mogen gaan van eenzelfde basisniveau van ondersteuning op iedere school. 

Het ministerie van OCW heeft, namens voormalig minister Wiersma, AOb en Ouders & Onderwijs gevraagd om tot en voorstel van een landelijke norm te komen. Zij worden hierbij ondersteund door het Expertisecentrum Nederlands, KBA Nijmegen en P2.

Help jij mee met de landelijke norm? 

Eind februari/begin maart gaat het ministerie het land in om input op te halen voor de invulling van de landelijke norm. Ze gaan in gesprek met leerlingen, ouders, leraren, begeleiders, schoolleiders, schoolbesturen, samenwerkingsverbanden en experts. Wat vinden zij vanuit hun ervaringen belangrijk om rekening mee te houden, waar lopen ze nu tegenaan en welke adviezen willen zij meegeven? Ook vragen ze feedback op eerste ideeën.

De resultaten worden verwerkt in een conceptvoorstel dat vervolgens breder getoets gaat worden en getest onder leerlingen, ouders , leraren, begeleiders, schoolleiders, schoolbesturen en samenwerkingsverbanden. Daarmee komen we tot een voorstel voor een landelijk norm en een advies voor het vervolg om deze norm te implementeren. Het ministerie nodigt je uit om met ons mee te praten. Er komen verspreid over het land drie fysieke regiobijeenkomsten en één online bijeenkomst. De locaties en data zijn nog niet bekend. Maar geef nu alvast aan of je belangstelling hebt om mee te praten. Dan ben jij er bij en laten we je de locatie, data en programma weten. Meld je voor 1 februari aan via formulier belangstelling regiobijeenkomsten

Wil je verder nog reageren of heb je vragen? Stuur dan een mailtje naar basisnorm@aob.nl