Regionale inzichten over jongeren op de arbeidsmarkt

12-04-2024

Hoe zit het met de kansen van jongeren tot 27 jaar op de arbeidsmarkt in een bepaalde regio? De ‘Regioschetsen Basiscijfers Jeugd’ van UWV en SBB (Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven) geven een actueel beeld.

Regionale schets per arbeidsmarktregio

De schetsen laten de kansen op de arbeidsmarkt zien voor jongeren in de 35 arbeidsmarktregio’s. De schetsen zijn vooral belangrijk voor professionals die zich richten op kansen op de stage-, onderwijs- en arbeidsmarkt voor jongeren.

Jongeren kwetsbaar

Veel jongeren werken in conjunctuurgevoelige sectoren, vaak met een flexibel contract. Hierdoor zijn ze kwetsbaar voor economische teruggang. Het aantal nieuwe WW-uitkeringen voor jongeren steeg sterk tijdens de coronacrisis in 2020. Dit is te zien in onderstaande grafiek. In 2021 en 2022 daalde het aantal WW-uitkeringen, gevolgd door een lichte toename in 2023. Dit heeft te maken met de stabilisatie van de economie na de pandemie.

Minder perspectief voor jongeren zonder startkwalificatie

Van de 37.586 jongeren die in 2023 in de WW kwamen, had 10% geen startkwalificatie. Voor deze groep jongeren is het arbeidsperspectief vaak minder duurzaam. Het is lastiger om aan werk te komen, lonen kunnen lager uitvallen en ook het perspectief om door te groeien is minder. Er zijn verschillende manieren waarop jongeren zonder startkwalificatie hun mogelijkheden kunnen vergroten. Bijvoorbeeld door een leerbaan of een andere vorm van scholing. De overheid ondersteunt een leven lang leren en ontwikkelen met een aantal subsidiemogelijkheden. Informatie hierover is te vinden bij het leerwerkloket of het regionaal werkcentrum.

Bekijk de Regioschetsen van uw arbeidsmarktregio