Regionale samenwerking Schooluitval

25-01-2023

We delen graag dit initiatief:

In West-Brabant is een regionale samenwerking tot stand gekomen om jongeren die uitstromen vanuit het praktijk- of speciaal voortgezet onderwijs naar het mbo of de arbeidsmarkt te begeleiden.

In de regio West-Brabant hebben scholen voor praktijk- en voor speciaal voortgezet onderwijs (pro/vso), het Werkgeverservicepunt  (WSP) en het Regionaal Bureau Leren (RBL) de handen ineen geslagen om een soepele en duurzame uitstroom van jongeren naar de arbeidsmarkt te bevorderen.

Juiste hulp op juiste moment
Het RBL West-Brabant (samenwerkingsverband van zestien West-Brabantse gemeenten) stimuleert aanwezigheid op school en een succesvolle schoolloopbaan. Dit doen zij door op het juiste moment de juiste hulp te bieden aan jongeren.

Zij werken hierbij samen met het pro en vso, mbo en andere instellingen. De begeleiding van jongeren richting (leer)werk wordt uitgevoerd door WSP West-Brabant samen met werkgevers, onderwijs en sociale partners uit de regio.

Maatwerk
De regionale samenwerking heeft ook aandacht voor het bevorderen van uitstroom naar overheid en onderwijs als werkgever.

Deze partijen committeren zich om stageplaatsen en leerwerkplekken beschikbaar te stellen.

Het Leven Lang Leren heeft de aandacht door samen met mbo-instellingen en het RBL een maatwerkaanpak te ontwikkelen om te zorgen dat jongeren die uitvallen in beeld blijven en eventueel op een later moment weer een opleiding kunnen oppakken.