Rekenen en Wiskunde onderzoek

10-07-2023

KBA Nijmegen onderzoekt de leerlingprestaties op het gebied van rekenvaardigheid in het voortgezet onderwijs (vo) en voortgezet speciaal onderwijs (vso).

De onderzoekers hebben daarnaast de opdracht om het onderwijsleerproces voor rekenen en wiskunde in het vo en vso in kaart te brengen.

De peiling wordt uitgevoerd aan het einde van het tweede leerjaar praktijkonderwijs, vmbo (basisberoeps/kaderberoeps en (gemengd) theoretische leerweg), praktijkonderwijs en havo/vwo.

Het is de tweede keer dat leerlingprestaties in het vso gemeten worden in een peilingsonderzoek.

Het peilingsonderzoek vindt in het schooljaar 2024-2025 plaats. Naast een reken- en wiskundetoets nemen de onderzoekers ook vragenlijsten af bij de leerlingen en hun wiskundedocenten.

Ten slotte voeren de onderzoekers onder een klein deel van de deelnemende scholen een verdiepende studie uit, om beter zicht te krijgen op hoe scholen en docenten hun leerlingen voor wiskunde motiveren.

Het technisch rapport wordt halverwege 2026 gepubliceerd.