Rekentool Arbeidsmarkttoelage gepubliceerd

29-06-2023

Het ministerie van OCW heeft een informatietool gepubliceerd waarin schoolorganisaties kunnen opzoeken hoeveel bekostiging ze ontvangen voor de arbeidsmarkttoelage voor de maanden augustus tot en met december 2023. 

Het betreft de scholen die eerder ook deze aanvullende bekostiging ontvingen. 

De arbeidsmarkttoelage die in het Nationaal Programma Onderwijs (NPO) beschikbaar was voor de schooljaren 2021/2022 en 2022/2023 wordt met een gewijzigde omvang verlengd in ieder geval tot en met 31 december 2023.

Door de besteding van een deel van het geld voor het dichten van de loonkloof is minder geld beschikbaar voor deze specifieke arbeidsmarkttoelage. In de informatietool vind je hoeveel geld een schoolorganisatie ontvangt voor deze toelage. Dit wordt definitief gemaakt in een beschikking met de vastgestelde aanvullende bekostiging.