Samenwerking praktijkonderwijs en mbo-entree

06-07-2023

Op 4 juli jl. heeft minister Dijkgraaf een brief naar de Tweede Kamer gestuurd over het wettelijk verankeren van de samenwerking praktijkonderwijs en mbo-entree.

De Sectorraad Praktijkonderwijs (en de VO-raad) hebben geconstateerd dat in deze brief, en de bijbehorende beslisnota, niet de juiste voorstelling van zaken gegeven wordt. 

Er wordt namelijk gesteld dat pro-scholen onderwijs uit zouden besteden aan niet bekostigd mbo terwijl het alleen gaat om het inkopen van examinering. 

Daarom hebben de Sectorraad Praktijkonderwijs en de VO-raad op 6 juli een brief met zienswijze gestuurd aan de vaste kamercommissie OCW  en de minister om hen hierop te wijzen. 

De reactie van de Setorraad Praktijkonderwijs is hieronder bijgevoegd.

De brief van minister kun je hier downloaden.