Schaarste schuurt

29-06-2023

Alles moet in het werk worden gesteld om te zorgen voor voldoende leraren. Dit is hard nodig en verdient prioriteit. Tegelijkertijd worstelen scholen met aanhoudende lerarentekorten.

In een verkenning in opdracht van de minister geeft de onderwijsraad een aanzet voor handelingsopties om onderwijs te kunnen blijven verzorgen als er minder leraren beschikbaar zijn.

Het ene spoor is beperking van het onderwijsaanbod in inhoud en tijd. Het andere spoor gaat over de manier waarop het werk in scholen wordt georganiseerd en de aanwending van mensen en middelen daarbij.

Dit zijn ingrijpende opties met grote implicaties voor het beroep van leraar, onderwijskwaliteit en kansengelijkheid. De raad maakt inzichtelijk dat onderwijs geven met een tekort aan leraren pijnlijke keuzes vergt.

Maar die keuzes moeten wel worden gemaakt om scholen te helpen het lerarentekort het hoofd te bieden.

Lees hier het rapport in het kort:

Mocht je het hele rapport willen lezen dan kan dat hier.