Scholen: veel minder aanmeldingen op vmbo en praktijkonderwijs

25-04-2024

Scholen voor vmbo en praktijkonderwijs zien een forse daling in de aanmeldingen. De mogelijke oorzaak: de nieuwe doorstroomtoets, en de verplichting aan basisscholen om het advies naar boven bij te stellen.

Middelbare scholen zien een forse daling in het aantal aanmeldingen voor het vmbo en praktijkonderwijs. Volgens hen hebben leerlingen in groep acht veel vaker een havo-advies of een gemengd havo- vmbo-advies gehad, en kiezen ze voor de havo.

Lees het artikel in Trouw

+ – + – + – +

Ook in De Volkskrant aandacht voor het onderwerp: Praktijkonderwijs en vmbo kampen met forse daling leerlingenaantallen, doorstroomtoets lijkt oorzaak

Er zijn sterke aanwijzingen dat de nieuwe doorstroomtoets in groep 8, die de kansengelijkheid in het onderwijs moet bevorderen, leidt tot een forse daling van het aantal leerlingen dat naar het praktijkonderwijs of het vmbo gaat.

Lees het artikel in De Volkskrant

+ – + – + – +

NRC: Basisschoolleerlingen gaan steeds minder naar praktijkonderwijs, maar komen er later alsnog terecht

Het praktijkonderwijs kampt met een afgenomen instroom van basisschoolleerlingen, blijkt uit een enquĂȘte van de Sectorraad Praktijkonderwijs. De sector ziet kabinetsmaatregelen over kansrijk schooladvies als de oorzaak.

Lees hier het artikel in NRC

+ – + – + – +

Nederlands Dagblad: Praktijkonderwijs en vmbo kampen met forse daling leerlingenaantallen, doorstroomtoets lijkt oorzaak

Er zijn sterke aanwijzingen dat de nieuwe doorstroomtoets in groep 8, die de kansengelijkheid in het onderwijs moet bevorderen, leidt tot een forse daling van het aantal leerlingen dat naar het praktijkonderwijs of het vmbo gaat.

Lees hier artikel in Nederlands Dagblad

Ook in het Algemeen Dagblad en de daaraan gekoppelde regionale kranten was er aandacht voor de dalende aanmeldcijfers. Klik hieronder naar de krant uit jouw regio: