Schoolbesturenopdekaart.nl: de vernieuwde benchmark

23-03-2023

Op schoolbesturenopdekaart.nl (voorheen benchmarkpovo.nl) is het mogelijk je eigen schoolbestuur te vergelijken met soortgelijke schoolbesturen, bijvoorbeeld op basis van vergelijkbaar leerlingaantal of vestigingen. 

Daarnaast is het mogelijk om schoolbesturen in dezelfde provincie, gemeente en/of plaats te vergelijken. Door onderwijsorganisaties te vergelijken kunnen scholen van elkaar leren en beleid verbeteren. De informatie kan bijvoorbeeld gebruikt worden in verantwoording en in jaarverslagen.  

Op www.schoolbesturenopdekaart.nl krijg je als schoolbestuur inzicht in zaken als: 

  • Het profiel van het schoolbestuur: aantal vestigingen, leerlingen en medewerkers.
  • De samenstelling van het personeelsbestand (o.a. leeftijd, man/vrouw, ziekteverzuim).
  • Financiële continuïteit en resultaat.
  • Huisvestingsgegevens. 

Klik hier voor meer informatie of ga naar de website schoolbesturen op de kaart