Schoolmaaltijden 2024

23-11-2023

Meld je school aan voor het programma Schoolmaaltijden 2024

Omdat het programma Schoolmaaltijden wordt verlengd, kunnen scholen die in de doelgroep vallen zich in 2023 en in 2024 aanmelden om aan het programma mee te doen.

Alle scholen in het speciaal basisonderwijs, speciaal onderwijs, voortgezet speciaal onderwijs en praktijkonderwijs vallen in de doelgroep van het programma. Er zijn daarom geen aanvullende criteria waaraan je school moet voldoen voor deelname.

Het programma Schoolmaaltijden voorziet in een behoefte. Ouders geven aan dat een maaltijd op school of de boodschappenkaart hen helpt in het verminderen van de dagelijkse stress om een maaltijd op tafel te krijgen.

Daarnaast geven scholen onder andere aan dat de sfeer in de klas is verbeterd en leerlingen meer geconcentreerd deelnemen aan de lessen.

Maaltijd op school of boodschappenkaart

Je kunt dan kiezen om je leerlingen een maaltijd op school aan te bieden of om de ouders van uw leerlingen een boodschappenkaart te verstrekken waarmee zij zelf iets voor hun kind kunnen kopen.

Wanneer je kiest voor de maaltijd op school, kunt je voor 9 euro per leerling per week jouw leerlingen een dagelijkse maaltijd bieden.

Je kunt ervoor kiezen dit zelf te organiseren, bijvoorbeeld door het halen of laten bezorgen van boodschappen van de lokale supermarkt. Je kunt vanuit het beschikbare budget ook een vrijwilliger inzetten om hierin te ondersteunen. Je kunt er ook voor kiezen om een leverancier van schoolmaaltijden in te schakelen. Als je kiest voor de maaltijd op school, maar nog niet precies weet hoe je dit wilt uitvoeren, kun je contact opnemen met een van de schoolcontactpersonen van het Jeugdeducatiefonds

Wanneer je kiest voor de boodschappenkaart, dan zal het Rode Kruis na jouw aanmelding het contact met de ouders van jullie overnemen. Ouders ontvangen een kaart waarmee zij iedere week 11,50 euro per leerling per week tot hun beschikking hebben. Ze kunnen deze kaart besteden in alle levensmiddelenwinkels.