Sectorrapportage 2023 geeft inzicht in ontwikkeling in het vo

30-11-2023

In de nieuwe Sectorrapportage 2023 deelt de VO-raad belangrijke inzichten over diverse onderwerpen, zoals het lerarentekort, de groei van brede schoolaanbod, de staat van de huisvesting en de financiële positie van de scholen.

Hierbij geeft de VO-raad ook de visie op de uitdagingen waar het voortgezet onderwijs voor staat en welke oplossingen zij voorstaat. Bovenal deelt men waar men trots op is en waarover ze graag met elkaar de dialoog aangaat. 

BEKIJK DE SECTORRAPPORTAGE VO 2023  

Lees op de site van de VO-raad een paar voorbeelden van onderwerpen die in de sectorrapportage aan bod komen.