Stage-activiteiten en verzekering

20-01-2023

Binnen Verus, vereniging voor katholiek en christelijk onderwijs, krijgt men nog regelmatig vragen over de aangepaste dekking rondom stage-activiteiten.

Daarom hieronder nogmaals de belangrijkste punten en wijzigingen op een rij.

Schade die veroorzaakt wordt tijdens stage-activiteiten, kan geclaimd worden op de aansprakelijkheidsverzekering van de school indien een model stageovereenkomst wordt gebruikt. Dit is de versie van Raetsheren verzekeringen.

Materiële schade van het stageverlenende bedrijf is verzekerd tot een bedrag van € 50.000,- indien en zover de stagiar hiervoor wettelijk aansprakelijk is.

Deze dekking is secundair en is alleen van toepassing als de schade voortvloeit uit de overeengekomen stagewerkzaamheden en niet op enige andere wijze elders is verzekerd. 

Ben je ook lid van Verus en wil je meer informatie, neem dan contact op met Carola van der Meeren: Cvandermeeren@verus.nl. Ben je ergens anders verzekerd neem dan kontakt op met je eigen verzerkering.