Digitaal veilig onderwijs

20-04-2023

Scholen maken steeds meer gebruik van online lesmateriaal, digitale leeromgevingen, en communicatie- en samenwerkingsplatforms.

Dit brengt, naast de voordelen, risico’s met zich mee op het gebied van informatiebeveiliging en privacy. Digitale veiligheid is daarom van cruciaal belang voor scholen.

Door de gevoelige aard van persoonlijke gegevens van scholieren en medewerkers, is het essentieel dat de systemen en applicaties die worden gebruikt om deze gegevens te beheren, veilig en betrouwbaar zijn.

Informatiebeveiliging en privacy

Kennisnet heeft zich tot doel gesteld dat schoolbesturen weten hoe ze informatiebeveiliging, privacy en continuïteit in de school moeten regelen en dat zij in staat zijn in te spelen op dreigingen. Samen met scholen, de PO-Raad, de VO-raad en SIVON werken ze hier al langer aan, met als resultaat onder meer de Aanpak IBP en het Netwerk IBP.

Leren in een digitaal veilige omgeving

Om scholen nog beter te kunnen helpen, lanceert men samen met het OCW het programma Digitaal Veilig Onderwijs.

Ze werken er met elkaar naar toe dat elke leerling in het primair en voortgezet onderwijs kan leren in een digitaal veilige omgeving. Dit doen we onder de naam Bit by bit, samen voor digitaal veilig onderwijs.

Lees verder op de site van Kennisnet

Of

Publicatie Normenkader informatiebeveiliging rivacy voor funderend onderwijs