Strijd tegen lerarentekort

16-12-2022

Onderwijsorganisaties en ministers slaan handen ineen in strijd tegen lerarentekort

Het oplopende lerarentekort vraagt om landelijke regie en de bereidheid van alle betrokken partijen om samen te werken en over hun schaduw heen te stappen. Dit is het uitgangspunt van de landelijke lerarenstrategie die minister Wiersma 13 december naar de Tweede Kamer stuurde.

Deze strategie bestaat uit een mix van structurele en tijdelijke (nood)maatregelen en experimenten rond vier thema’s: regionale samenwerking, onderwijstijd, bevoegdheden en opleiden van leraren.

Regionale samenwerking

Leraren, schoolbesturen uit het primair en voortgezet onderwijs, mbo-instellingen, lerarenopleidingen en gemeenten gaan regionaal bindende afspraken maken, zodat ze niet met elkaar concurreren om nieuwe leraren maar juist samen optrekken.

In een versterkte regionale structuur gaan zij intensiever samen nieuwe leraren opleiden en begeleiden, ook om te voorkomen dat startende leraren uitvallen. Leraren kunnen ook gevraagd worden om, als ze dat zelf willen, een rol te spelen op een school van een ander bestuur als dat nodig is.

Lees verder en Download hier de Decemberbrief Lerarentekort