Subsidieregeling tegemoetkoming reiskosten praktijkonderwijs

11-04-2024

Op dit moment werkt OCW aan een subsidieregeling waardoor het mogelijk wordt voor scholen voor praktijkonderwijs om subsidie aan te vragen om leerlingen die binnen het pro de entreeopleiding volgen te faciliteren.

Tijdens de begrotingsbehandeling van OCW afgelopen januari heeft Lisa Westerveld (GroenLinks/PvdA) een amendement ingediend voor deze overbruggingsregeling waardoor er 2 miljoen beschikbaar is gemaakt voor de jaren 2024 en 2025. Deze middelen zullen via een subsidieregeling voor de schooljaren 2024-2025 en 2025-2026 beschikbaar komen voor de scholen voor vergoeding van reiskosten van leerlingen die binnen het pro een entreeopleiding volgen.

Eén subsidie-aanvraag

OCW is van plan om de precieze vorm van het tegemoetkomen en faciliteren van de leerlingen over te laten aan het eigen inzicht en de voorkeur van de scholen. Dit omdat het in sommige gevallen passender kan zijn om een ov-kaart uit te lenen of misschien een trajectkaart aan te schaffen. Dit weten de scholen het beste. Om het de scholen zo gemakkelijk mogelijk te maken wil OCW het mogelijk maken om maar één subsidieaanvraag te doen voor de twee schooljaren. In samenwerking met de Sectorraad Praktijkonderwijs wordt er gewerkt aan heldere communicatie over hoe deze subsidie aan te vragen en in te zetten is. 

De verwachting is dat de subsidieregeling ergens rond de zomer gepubliceerd wordt. Uiteraard volgt er meer informatie zodra er zicht is op een publicatiedatum en duidelijkheid over hoe en wanneer er een aanvraag voor subsidie kan worden ingediend.