Tweede Kamer blijft kritisch op passend onderwijs

07-04-2023

De Tweede Kamer blijft kritisch op de uitvoering van passend onderwijs. In het debat op 5 april jl. gaven kamerleden aan te weinig vooruitgang te zien: de groep leerlingen die onvoldoende ondersteuning krijgt of thuiszit is nog te groot.

Landelijke norm voor de basisondersteuning

De leden van de Tweede Kamer constateren dat er na al deze jaren nog steeds geen bruikbare landelijke norm voor basisondersteuning is. Eerder liet minister Wiersma (primair en voortgezet onderwijs) weten dat hij het BMC-voorstel voor deze norm afwijst. De minister heeft de lerarenvertegenwoordigers en Ouders & Onderwijs opdracht gegeven een nieuw voorstel te doen in het eerste kwartaal van volgend jaar. In de zomer van 2024 moet dit voorstel in wetgeving zijn gegoten en ter internetconsultatie worden aangeboden.

Weg naar inclusief onderwijs

Er is twijfel bij partijen als de SP en PVV over de haalbaarheid van inclusief onderwijs: hoe kan de sector inclusief onderwijs realiseren als het uitvoeren van passend onderwijs zo veel uitdagingen kent? Anderzijds vinden onder andere GroenLinks en D66 dat het werken aan inclusief onderwijs geen vrijblijvendheid is: zowel de Kamer en het kabinet hebben in diverse afspraken vastgesteld dat de sector hiernaartoe moet bewegen.  

Een van de grootste vraagstukken is de rol van het speciaal onderwijs in een inclusief onderwijsstelsel. Zowel Kamerleden als de minister erkennen dat een plek in het speciaal onderwijs ook in de toekomst voor een aantal kinderen de beste plek is. Tegelijkertijd kijkt de minister naar een toekomstbeeld waarin er minder speciaal onderwijslocaties zijn omdat meer kinderen een plek hebben gevonden in het regulier onderwijs, met de juiste ondersteuning aldaar.

Lees verder of lees de Nieuwsbrief Passend Onderwijs online