Uitstroommonitor voorjaar 2023

13-04-2023

Scholen voor praktijkonderwijs volgen oud-leerlingen na het moment van uitstroom. In de ‘volgmodule’ registreren scholen de actuele bestemmingen tot twee jaar na het moment van uitstroom. 

In het voorjaar van 2023 hebben de scholen de actuele situatie van de oud-leerlingen in kaart gebracht via de volgmodule. Bij het uitstroomcohort 2020-2021 is de bestemming na anderhalf jaar in beeld gebracht en bij het uitstroomcohort 2021-2022 de bestemming na een half jaar.

In de bijgevoegde rapportage vindt u de belangrijkste resultaten van deze meetmomenten. Deelname aan de volgmetingen in het voorjaar is niet verplicht: zo’n 60% van de scholen heeft gebruik gemaakt van deze gelegenheid. De uitkomsten zijn goed: zowel na een half jaar (95.5%), als na anderhalf jaar (90%), is sprake van een hoge mate van bestendigheid van de uitstroom.