Update modelconvenant privacy & gegevensuitwisseling

22-06-2023

Grote update van modelconvenant onderwijs-gemeenten-jeugdhulp.

Op basis van vraagstukken uit de praktijk is het modelconvenant ‘privacy samenwerking onderwijs – gemeente – jeugdhulp’ opgesteld. In dit convenant leggen samenwerkende gemeenten, jeugdhulp en swv-en afspraken vast over het verwerken van persoonsgegevens van leerlingen en hun ouders.

Op basis van de praktijkervaringen en vragen die naar boven kwamen in de verschillende regio’s die werken aan de implementatie van het modelconvenant is er een grote update doorgevoerd. Op de website van het Steunpunt Passend Onderwijs tref je het nieuwe convenant aan, een toelichting op de belangrijkste wijzigingen en, mocht je al een vorige versie hebben ondertekend, een addendum dat je kunt toevoegen.

Bekijk hier het nieuwe convenant

En lees hier de laatste nieuwsbrief van het Steunpunt Passend Onderwijs