Van de voorzitter

09-06-2023

Dat de scholen vaak in de regionale media komen om trots te laten zien wat een prachtige scholen en wat een prachtig werk ze doen voor onze leerlingen, dat kunnen we hier wekelijks zien.

Ook landelijk waren we deze week volop in de media en op de socials. We vroegen aandacht voor het praktijkonderwijs. Voor onze leerlingen en de vele punten waar wij nu al jaren mee worstelen in de praktijk van de school. Sommige van die zaken moeten nu eenmaal landelijk geregeld worden.

Aandacht in landelijke kranten

NRC plaatste het volgende artikel De praktijkschool ligt onder op de stapels van de ministeries en de Volkskrant dit opiniestuk (ook elders in deze infoflits) Op woensdag 7 juni was er een debat over kansengelijkheid in de Tweede Kamer met minister Wiersma, dus dat was mooi op tijd. Het debat kunt u hier terugkijken. Het praktijkonderwijs werd uitgebreid behandeld in het debat. In zowel de inleiding van de minister als in het eerste antwoordblok. Dat stond volledig in het teken van het praktijkonderwijs. GroenLinks, PvdA en de SP stelden allen vragen over het praktijkonderwijs in de eerste termijn en in de beantwoording was daar dus ruim aandacht voor. Dat was heel erg fijn! 

Leerplus-arrangement

Het leerplus-arrangement, waar u meer over kunt lezen in de brief die wij aan de kamer schreven (lees hier de brief), komt nog terug voor de zomer in het debat. Wij vertrouwen erop dat hier op een goede wijze naar gekeken wordt bij OCW. Het antwoord van de minister gaf daar in elk geval ruimte voor en gaf ons vertrouwen. Aan het einde van het debat kwam er nog een toezegging waar we ook enorm blij van werden. De minister beloofde nadrukkelijker te gaan kijken naar de bevoegdheden voor onze docenten, zodat zij-instromers makkelijker bevoegd voor de klas kunnen gaan staan. Samen met minister Dijkgraaf is hij van plan om te bezien welke elementen uit het MBO-bevoegdhedenstelsel daarbij behulpzaam zijn. Ook dat is een grote stap in de goede richting!

Natuurlijk ging het debat niet alleen over het praktijkonderwijs. Er kwamen nog vele andere, zeer fundamentele kwesties aan bod. Lees hiervoor het blog van Henk Hagoort van de VO-raad. 

De Dag van het Praktijkonderwijs

Het zal u niet ontgaan zijn dat wij dit jaar 25 jaar bestaan. Dat vieren we a.s. maandag met een uitverkocht congres in het Spant in Bussum. Dat is een gelegenheid voor de 1000 deelnemers om elkaar te ontmoeten, informatie uit te wisselen, workshops te volgen en te luisteren naar afwisselende, boeiende, en belangrijke sprekers. Maar het is bovenal een moment om stil te staan bij alles wat bereikt is voor onze leerlingen. Hoe de sector is gegroeid. Soms met en soms ondanks hulp van de overheid. Soms met lange tijd stilstand, soms met grote sprongen voorwaarts. Het is hoe dan ook een sector om in je hart te sluiten en dat hebben velen (inclusief ikzelf) inmiddels gedaan.

Ik hoop jullie maandag te ontmoeten in ’t Spant in Bussum!

Nicole Teeuwen, voorzitter Sectorraad Praktijkonderwijs