Van de voorzitter: na de verkiezingen

24-11-2023

Inmiddels is bekend hoe Nederland gestemd heeft. Er is een nieuwe werkelijkheid waar ook wij ons toe moeten verhouden. Als scholen natuurlijk, maar ook als Sectorraad Praktijkonderwijs. 

Hoewel er nu duidelijk is hoe de politieke verhoudingen zijn, is nog lang niet duidelijk wat de samenstelling van het kabinet wordt, laat staan dat we weten wat het beleid wordt. Veel zal afhangen van welke punten in het regeerakkoord komen en hoe de formatie verloopt. Wij blijven, in iedere politieke context, pal staan voor onze leerlingen en onze sector. Voor al onze leerlingen wel te verstaan, welke keuzes zij of hun ouders en docenten ook hebben gemaakt in het stemhokje. 

Plek in de maatschappij

Ook onze opdracht blijft hetzelfde, namelijk onze leerlingen zo goed mogelijk onderwijs geven waarmee we ze voorbereiden op hun plek in de maatschappij. Als Sectorraad Praktijkonderwijs blijven we, in nauw contact met onze achterban, ons werk op dezelfde manier voortzetten. We vragen blijvend aandacht voor de positie van onze leerlingen, we zullen ook blijvend aandacht vragen aan een nieuw kabinet om het Praktijkonderwijs op een goede manier in wet- en regelgeving te verankeren. 

Om dan gelijk maar met de deur in huis te vallen: in dit kader vraag ik graag aandacht voor het volgende. Wij weten nog altijd niet hoe het reiskostenproduct wordt uitgekeerd op 1 januari 2024, en voor welke leerlingen. Natuurlijk zijn er harde toezeggingen gedaan door minister Wiersma, en natuurlijk staat er een bedrag genoemd in de Miljoenennota. Maar duidelijkheid is er nog altijd niet. En 1 januari 2024 is niet ver weg. 

Hard getroffen

De Einder, de school voor Praktijkonderwijs in Den Haag, waar de leerlingen vorig jaar hard getroffen werden door boetes, voor onbedoeld reizen zonder geldig reisproduct vroegen hiervoor deze week aandacht in het AD. Zie artikel. Wij vinden het een goede zaak dat hier aandacht voor is door de pers, al is het nu nog lokaal. Het kan en mag niet zo zijn dat in dit land waar kansengelijkheid zo hoog op de agenda staat, deze leerlingen waar de ouders doorgaans een smalle beurs hebben, voor zoveel kosten staan. En dat terwijl hun collega-studenten en hun ouders in vergelijkbare posities deze kosten niet hebben. Na zoveel beloftes is het onbestaanbaar dat die OV-vergoeding er niet, of veel te laat komt. Zoveel onduidelijkheid en gezwabber zal het vertrouwen van onze leerlingen in de overheid niet doen toenemen. Wij praten achter de schermen natuurlijk verder. Maar het is ook goed om dit als gehele sector in het publieke debat onder de aandacht te brengen. 

Voor wat betreft de kabinetsformatie wachten wij de ontwikkelingen rustig af, en trekken waar wenselijk voor de lobby gezamenlijk op met onze partners, zoals de VO-raad. Daarnaast hebben wij natuurlijk onze eigen lobby voor specifiek onze Pro-gerelateerde punten. 

Voor nu wens ik iedereen goed weekend!

Nicole Teeuwen