Van de voorzitter: veel in beweging

12-04-2024

De afgelopen weken was er in onderwijsland veel in beweging. Laat ik eerst beginnen met onze eigen sector. Afgelopen woensdag waren we als voltallig bestuur aanwezig bij de Professionals Talentwedstrijden in Schijndel op het Elde College. We waren getuige van een enorme belangstelling uit het land voor deelname, zodanig zelfs dat er op sommige onderdelen (zoals het onderdeel ‘Keuken’) voorrondes moesten worden gehouden in verschillende regio’s. Wat een succes!!

Natuurlijk kennen we allemaal de Skills wedstrijden voor het vmbo en mbo. Het praktijkonderwijs kon hier nooit aan deelnemen, maar een enthousiaste groep docenten, onder leiding van Marco Bemelmans, heeft ervoor gezorgd dat het praktijkonderwijs zijn eigen manier vond om talent in het praktijkonderwijs onder de aandacht te brengen. Inmiddels is ook het Consortium Beroepsonderwijs aangesloten bij de organisatie. Ik wil hier onze enorme waardering uitspreken voor de organisatie en voor de wijze waarop zij het praktijkonderwijs onder de aandacht brengen. Verderop in de Infoflits staat een stukje over de organisatie zelf. Dat treft u hier aan.

Er zijn daarnaast nog veel meer initiatieven in het land die het pro onder de aandacht brengen. Zo heeft Pro Drachten ook een eigen Prodcast gemaakt. De link vind je hier. Geweldig!

Campagne

Als Sectorraad zitten we ook niet stil natuurlijk. We zijn nog steeds druk bezig met de campagne. De filmpjes hebben jullie natuurlijk al gezien. Voor de liefhebber: hier tref je die nogmaals aan. Voor de zomer lanceren we bovendien een aparte campagnewebsite die we steeds up-to-date houden. We mochten voor onze campagne een subsidie ontvangen van OCW, daar zijn we enorm blij mee! De Procast van de Sectorraad komt iedere twee weken op vrijdag online. De eerstvolgende Pro-cast komt uit vanuit Accent Nijkerk en zal gaan over het curriculum. Superactueel!

Aanmelden kan nog steeds bij bureau@praktijkonderwijs.nl. Ik krijg veel verzoekjes op LinkedIn of via de app, maar het is het beste om je belangstelling kenbaar te maken via het e-mailadres.

Landelijke discussies

Het zal niemand ontgaan zijn, ook landelijk is er veel in beweging. Afgelopen vrijdag verscheen er een brief van minister Paul aan de Tweede Kamer over een herijking financiering funderend onderwijs. Deze 21 kantjes tellende brief schetst drie scenario’s voor een nieuw stelsel waar de Tweede Kamer over kan debatteren. Wanneer dit debat zal plaatsvinden, is nog onbekend, maar we houden jullie hiervan op de hoogte. Wij sluiten ons in onze reactie op de brief kortheidshalve aan bij de reactie van de VO-raad. Deze vind je hier.

Over het onderwerp inclusie is er ook het nodige in beweging. Verderop in de Infoflits tref je een korte samenvatting hierover aan. Ook hierover zal binnenkort een debat plaatsvinden. Verderop in de Infoflits vinden jullie een korte samenvatting van onze insteek in dit debat. De Sectorraad GO en de PO-raad hebben vooruitlopend op het debat een brief gestuurd aan de formerende partijen. Deze brief vind je hier.

De Staat van het Onderwijs

Volgende week zal in het teken staan van de Staat van het Onderwijs. Deze komt uit op 17 april. Wij komen daarover met een reactie. Als we naar de Pisa scores kijken, zien we namelijk dat het pro het eigenlijk helemaal niet slecht doet. Zeker niet in vergelijking met andere onderwijssoorten. Wij hopen natuurlijk dat dit ook uit de Staat van het Onderwijs zal blijken. Dus: hou onze website goed in de gaten!

Tot slot: als vereniging en verenigingsbestuur zijn wij natuurlijk helemaal niets zonder onze leden! Wij hopen dat jullie onze acties voor profilering van het praktijkonderwijs ondersteunen met het verspreiden van de Pro-cast en de uitnodiging van ons congres! Daar zijn nog steeds kaarten voor beschikbaar, dus als je zelf niet kunt: spread the word! Het belooft een mooie dag te worden met veel inhoudelijke sprekers, waarbij nu ook in het programmaboekje zichtbaar is welke fantastische workshops er zijn. Dus wil je meer weten over het nieuwe curriculum voor pro, over het advies van de Onderwijsraad over beroepsonderwijs, ook in het pro: kom naar Emmen op 10 juni 2024! We hopen natuurlijk ook op de komst van minister Carola Schouten, maar dat is volledig afhankelijk van de formatie-ontwikkelingen.

Ik wens iedereen een mooi weekend!

Nicole Teeuwen