Geef je mening over wetsvoorstel ‘Van school naar duurzaam werk’

06-07-2023

Deze week is het wetsvoorstel ‘Van school naar duurzaam werk’ gepubliceerd. Via een internetconsultatie kunnen we onze mening hierover laten horen. We vragen iedereen dat ook te doen!

Het doel van deze wet is het verbeteren van de begeleiding van jongeren met een risico op een afstand tot de arbeidsmarkt. De wet wil op deze manier de kansengelijkheid van deze jongeren bevorderen op hun vaak risicovolle weg naar duurzame economische zelfstandigheid. 

We zien sinds 2015 dat de uitstroom vanuit vso en pro naar werk is toegenomen. Zo stromen bijvoorbeeld bijna alle jongeren uit het pro positief uit. Maar tegelijkertijd laten CBS-cijfers zien dat 37% van deze schoolverlater na 5 jaar geen werk meer heeft. Voor vso-jongeren ligt dat percentage bijna twee keer zo hoog. Ironisch genoeg zijn soortgelijke tabellen ook opgenomen in de bijlagen bij het wetsvoorstel. 

Passende nazorg

Vanuit deze achtergrond hebben de Sectorraad Praktijkonderwijs en de Sectorraad GO in de aanloop naar dit wetsvoorstel voortdurend het belang van passende nazorg voor pro en vso benoemd. Tot grote verbazing en nog grotere teleurstelling is er voor pro en vso met betrekking tot nazorg en loopbaanbegeleiding echter niets opgenomen in het wetsvoorstel. 

Het wetsvoorstel is afgelopen week voor internetconsultatie gepubliceerd. De input uit de internetconsultatie wordt gebruikt om het wetsvoorstel verder aan te scherpen. Hierbij dan ook het dringende verzoek aan jullie om massaal via deze internetconsultatie jullie geluid te laten horen. En vervolgens deze mail te delen met jullie relaties met het verzoek om ook te reageren.  Je komt via deze link bij de internetconsultatie:

Ga naar de internetconsultatie

Vraagstelling oneerlijk

Wij vinden dat de vraagstelling in de consultatie bij vraag 2 oneerlijk. Daar wordt namelijk gevraagd of je vindt dat de regering de nazorgtaak voor het pro en vso gelijk moet trekken met de taak voor loopbaanbegeleiding voor het mbo? Maar terwijl voor die taak voor het mbo heel veel extra geld beschikbaar komt, zouden pro en vso dit moeten gaan doen zonder extra middelen. Dat vinden wij onaanvaardbaar.

Het klinkt wellicht wat overbodig maar het is écht in het belang van de leerlingen en schoolverlaters dat we nu zo veel mogelijk ons geluid laten horen. Alvast bedankt!