Vapen op of rond school, wat als school te doen?

02-11-2023

E-sigaretten en dan vooral de zogenoemde ‘wegwerpvapes’ duiken al geruime tijd op in en rond vo-scholen en zijn populair onder leerlingen. Afgelopen oktober publiceerde het Trimbos-instituut een monitor waaruit blijkt dat zo’n een op de vijf jongeren het afgelopen jaar een e-sigaret gebruikte.

Op scholen blijft hiermee de vraag wat je kan en moet doen om het gebruik van vapes – en daarmee de schadelijke gevolgen hiervan – onder leerlingen tegen te gaan, zeer actueel. Gezonde School en het Trimbos-instituut bieden scholen handvatten op dit vlak. Recentelijk ontwikkelde het LUMC ook een lespakket voor scholen rond vapen. 

Jongerenmonitor

Het aantal leerlingen dat vapes gebruikt en de mate waarin ze dat doen, verschilt per school. Zeker is echter dat veel leerlingen met vapes in aanraking komen. De nieuwe ‘Jongerenmonitor tabaks- en nicotineproducten’ van het Trimbos-instituut laat zien dat 10,2% van de 12-14 jarigen en 23,3% van de jongeren tussen 15 en 17 jaar het afgelopen jaar een e-sigaret gebruikte; 10,3% deed dit maandelijks (jongeren tussen de 12 en 25 jaar). 

Diverse artsen sloegen naar aanleiding van deze cijfers opnieuw alarm in de media en benadrukten de schadelijke gevolgen van het vapen voor jongeren

Wat kan je als school doen om vapen tegen te gaan? Lees verder op de site van VO-raad.