Vernieuwde norm schone school

17-03-2023

Schoonmakend Nederland heeft het werkprogramma voor scholen vernieuwd.

Hierin staat hoe vaak en op welke manier de ruimtes in een school schoongemaakt moeten worden, wie wat doet en waar je samen (dus school en schoonmaakbedrijf) nadere afspraken over moet maken.

Op initiatief van de kennisgroep onderwijshuisvesting hebben PO-Raad, VO-raad, Schoonmakend Nederland en Ruimte-OK vorig jaar gewerkt aan een basisprogramma hygiëne voor scholen.

De tabel bevat schoonmaakhandelingen, frequenties en aandachtspunten die nodig zijn voor een gezonde en veilige leer-werkomgeving. Het programma is bedoeld om zelf, geïnformeerd, de afweging te maken welke elementen van schoonmaak je door een schoonmaakbedrijf laat doen.

Het werkprogramma is nu vernieuwd op basis van de hygiënerichtlijnen voor basisscholen van het RIVM. Deze richtlijn wordt gezien als een minimumnorm om in een hygiënisch schone omgeving te leren en te werken.

Download het vernieuwde werkprogramma of gebruik de Excel-versie, zodat je deze kan aanpassen voor jouw situatie.