Verplichting Banenafspraak jaarverslag

17-01-2023

OCW gaat vanaf verslagjaar 2022 scholen verplichten om te rapporteren over de gerealiseerde banen die vallen onder de banenafspraak.

Lees de kamerbrief over resultaten Banenafspraak Publieke Sector De meeste publieke sectoren blijven achter op de afgesproken banenrealisatie voor de banenafspraak.

Het niet bijhouden van de cijfers van de banenafspraak in het funderend onderwijs is aanleiding om deze rapportage te verplichten per verslagjaar 2022.

Minister Bruins-Slot gaf in haar Kamerbrief een voorbeeld van de uitwerking van de banenafspraak in het voortgezet onderwijs. Bruggen slaan Achttien schoolbesturen in Drenthe en Groningen hebben zich verenigd in Noorderwijzer Inclusief.

Deze groep zoekt actief naar zowel onderwijzend als ondersteunend personeel met een arbeidsbeperking en slaat bruggen tussen regulier en speciaal onderwijs.

Ze zijn van mening dat leerlingen van beide onderwijstypen elkaar niet alleen in het maatschappelijk verkeer maar juist ook op school moeten tegenkomen en dat pluriformiteit van de leerlingenpopulatie weerspiegeld moet worden in het onderwijzend personeel.

Lees meer