Verrassend Passend – Inclusiever onderwijs in de praktijk

25-04-2024

Overal in het land werken leraren, scholen en samenwerkingsverbanden in primair en voortgezet onderwijs aan inclusiever onderwijs, zo laat de verzameling praktijkvoorbeelden in Inclusiever onderwijs in de praktijk zien.

Ze doen dat op verschillende manieren, maar hebben allemaal dezelfde idealen: alle kinderen gelijke kansen en
thuisnabij onderwijs bieden. Uit de ervaringen blijkt dat niet alleen kinderen met een extra ondersteuningsbehoefte, maar álle kinderen profijt hebben van inclusief onderwijs.

De verhalen in deze bundel geven inzicht in de inspanningen die scholen en leraren leveren om barrières te doorbreken en een inclusief onderwijsklimaat te bevorderen. Ze nodigen uit tot reflectie, moedigen aan tot het delen van best practices en laten zien met welke uitdagingen scholen te maken hebben als ze inclusief onderwijs in de praktijk brengen.

Download hier Inclusiever in de praktijk