Versterking positie ouders en leerlingen

12-04-2024

Het ministerie van OCW werkt samen met verschillende veldpartijen aan het wetsvoorstel ‘Versterking positie ouders en leerlingen’.

Aanvankelijk was het plan om dit wetsvoorstel per 1 augustus 2024 in werking te laten treden. Het is echter eind 2023 ingediend bij de Tweede Kamer, die het later deze maand zal behandelen. Daarna moet de Eerste Kamer het nog behandelen. Hierdoor is de inwerkingtreding per 1 augustus 2024 niet meer haalbaar. Als beide Kamers instemmen met de inhoud, zal het wetsvoorstel gefaseerd in werking treden op verschillende data.

Meer info op steunpuntpassendonderwijs-povo.nl