Verwarring rondom subsidie basisvaardigheden

19-05-2023

In de afgelopen periode is intensief overleg gevoerd rondom de subsidie Verbetering basisvaardigheden.

Ongeveer 85 scholen voor praktijkonderwijs hebben de subsidie Verbetering basisvaardigheden aangevraagd. Het blijkt echter dat slechts ongeveer de helft van deze subsidieaanvragen is toegekend. Daarnaast is net voor de meivakantie door een technische fout verwarring ontstaan over welke scholen de subsidie wel en niet gaan ontvangen.

De Sectorraad Praktijkonderwijs heeft bij OCW aangegeven deze gang van zaken te betreuren.

Verder heeft de Sectorraad vragen, opmerkingen en feedback van praktijkscholen ingebracht tijdens de overleggen met OCW.

We hopen dat het proces in de komende subsidieronde beter zal verlopen. Wij blijven ons hiervoor inzetten.

Lees het bericht Ambitieuze doelen voor basisvaardigheden in het funderend onderwijs van de VO-raad.

Download de Kamerbrief Basisvaardigheden.